เกี่ยวกับเว็บไซต์

Winrar.in.th เว็บไซต์ของเราเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับแนะนำซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ Winrar โปรแกรมสำหรับจัดการไฟล์ ย่อขนาดไฟล์ แตกไฟล์ เพื่อใช้ในการสำรองไฟล์และข้อมูลต่างๆ ซึ่งโปรแกรม Winrar ได้พัฒนาขึ้นจากเว็บไซต์ Rarlab.com

เว็บไซต์ของเรา จะแนะนำโปรแกรม Winrar โดยนำเสนอตั้งแต่วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมจากผู้พัฒนา การติดตั้งโปรแกรม และข้อมูลประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม ซึ่งการดาวน์โหลดโปรแกรม Winrar เป็นเวอร์ชั่นทดลองใช้งาน สามารถใช้งานได้ฟรีเป็นเวลา 30 วัน (Shareware Trial Version) ซึ่งผู้พัฒนาโปรแกรมยินยอมให้สามารถเผยแพร่ แนะนำและแจกจ่ายโปรแกรมให้ใช้งานได้ โดยโปรแกรมที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือผิดลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับผู้ใช้งานที่สนใจโปรแกรม Winrar เวอร์ชั่นเต็ม สามารถติดตามซื้อโปรแกรมแบบเวอร์ชั่นเต็มได้ที่ ในหน้า https://www.rarlab.com/shop2rarlab-index.php?prod=winrar&x-source=winraronly โดยราคาอยู่ที่ 29$ ต่อหนึ่ง User